ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
&
ADATVÉDELM ÉS JOGI NYILATKOZAT

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Virtuális Asszisztens Bt. (székhely:2400 Dunaújváros, Kohász u. 2.), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Virtuális Asszisztens Bt.
A szolgáltató székhelye: 2400 Dunaújváros, Kohász u. 2.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@nyiriandrea.hu
Cégjegyzékszáma: 07-06-013320
Adószáma: 22148607-2-07
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Székesfehérvári Törvényszék
Telefonszámai: 30-400-5470
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-77512/2014
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
Neve: Viacom Kft.
Székhelye: 2225 Üllő, Gyár u 8.
Cégjegyzékszáma: 13-09-109794
Adószáma: 13810359-2-13
e-mail címe: info@viacomkft.hu
Telefonszáma: 1-348-5000

SZ

SZÁLLÍTÁSI DÍJAK

(ÁSZF 1.6 pontja)
A jelen ÁSZF hatálybalépésének napján a
szállítási díjak a következők:

Magyar Posta Zrt: 1.200,-
Postapont: 1.000,-
Foxpost: 900,-
20.000,- Ft felett ingyenes

A szállítási díjak a fuvarozó(k) díjszabásának a módosulása esetén változhatnak, melyet
minden esetben a jelen ÁSZF-ben közzéteszünk.

01

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.
Jelen ÁSZF életbelépésétől érvényes.

1.3.
A webshopban megvásárolható ékszerek tisztítását semleges tisztítószeres vízzel végezze.
Az ékszerek üveg és fém részekből állnak. Az üvegrészek kemencében, magas hőmérsékleten készülnek, és erős, tartós ragasztóval erősítjük hozzá a fém szerelékeket. A kézhezvétel után, az ékszerek üveg részeinek töréséért nem vállalunk felelősséget.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a termékeink, egyedi, kézzel gyártott iparművészeti termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt, a webshopban szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés
teljesítése során az Ön részére megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelését ennek figyelembevételével küldje meg a részünkre. A kismértékű eltérések nem jelentik a szolgáltató nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés  jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

1.4.
A rendelés menete

Válassza ki a webshop kínálatából a megfelelő terméket és tegye be a kosárba.

A megfelelő termékek kiválasztását követően, amennyiben nem kíván további terméket a kosárba tenni, válassza a kosár tartalmának véglegesítését. A kosárba tett termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés a vevő és a szolgáltató között a vevő által kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre. Ezért fontos, hogy a megrendelés pontos adatokkal kerüljön kitöltésre. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a megrendelésüket a véglegesítést megelőzően.

A szolgáltató a termékek értékesítésére vonatkozó ajánlatához addig van kötve, amíg a termék fellelhető a webshopban.

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül e-mail-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett e-mail címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg e-mail címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a szolgáltató e-mailben tájékoztatja a vevőt a teljesítésről, azaz a termékek szállításra való átadásáról. Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb e-mailben értesítjük.

Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen (a szolgáltató a hibás címre szállít), úgy a teljesítés elmaradásáért a szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben a szolgáltató a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség, a korábbi PayPal, Barion fizetés és banki átutalás esetén, ha a vevő a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét. A vásárolt terméket a fenti összegeknek (a második kézbesítés díja, vagy a vételár és a kétszeri kézbesítés díja) a webshopban való fizetéstől számított 5 munkanapon belül adjuk át a fuvarozónak.

Amennyiben (A) a szolgáltató felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy (B) nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy (C) nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben a szolgáltató nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.nyiriandrea.hu webcímen.

1.5.
A www.nyiriandrea.hu weboldalon lehetőség van hírlevélre feliratkozni. A szolgáltató a hírlevélre feliratkozottaknak havonta legalább egyszer, de adott esetben többször is, hírlevelet küld. A szolgáltató saját döntése szerint kedvezmény kupont küld a feliratkozottaknak megküldött hírlevélben.

A kedvezmény kupon tartalmaz: egy jelszót, a kedvezmény mértékét százalékban vagy annak pontos összegét és a felhasználhatósága határidejét.

Ha a vevő a kedvezmény kuponban meghatározott határidőn belül vásárol a honlapon a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, és a “Kuponkód” mezőbe beírja a hivatkozott jelszót és a “kuponkód érvényesítése” gomb megnyomásával véglegesíti, akkor a vásárlás végösszegéből érvényesíteni tudja a kuponban meghatározott kedvezményt.

1.6.
A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A szolgáltató az ÁFA törvény szerinti adóalany, ezért az általa értékesített termékeket ÁFA terheli. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget. A szállítási díj Magyarországon belül a Magyar Posta Zrt., a Foxpost mindenkor hatályos csomagszállítási díjszabásához igazodik.

A szolgáltató a postára adás határidejéért vállal felelősséget. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt., valamint a Foxpost a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal. Az Európából megrendelt termék(ek)et a Magyar Posta Zrt.-vel küldjük el.

Mindezek alapján a jelen ÁSZF hatálybalépésének napján a
szállítási díjak a következők:

Magyar Posta Zrt: 1.200,-
Postapont: 1.000,-
Foxpost: 900,-
20.000,- Ft felett ingyenes

A szállítási díjak a fuvarozó(k) díjszabásának a módosulása esetén változhatnak, melyet
minden esetben a jelen ÁSZF-ben közzéteszünk.

1.7.
A megrendelt termékek árát átutalással, Barionnal, PayPal-lal lehet kifizetni. A fizetés módját a “Pénztár” oldal “Fizetési mód” menüpontja alatt kell kiválasztani!

Amennyiben átutalás, Barion vagy Paypal-lal való utalás fizetést választott a vevő a megrendelésben, és a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre, úgy a szolgáltató szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát a szolgáltató a termékekkel együtt küldi meg a vevő részére. A vevő kérésére a szolgáltató e-mailban elektronikus számlát küldhet.

A megrendelést követően a megrendelt termék(ek) árának vevő általi kifizetését és a szolgáltató részére történő jóváírását követő 5 munkanapon belül átadjuk a megrendelt termékeket a szállítónak.

A megrendelt termékeket a termékek sértetlenségét megőrző csomagolásban adjuk át a szállítónak kiszállításra. A megrendelt termék(ek)et a Magyar posta Zrt. szállítja házhoz, vagy átvehető Postaponton, vagy Foxpost automatában. A szolgáltató a fuvarozónak való átadás határidejéért vállal felelősséget.

Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja.

Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett küldemény csomagolását, vagy az átvételi elismervény vevőnél maradó példányát, amelyeket kérjük őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.

1.8.
Elállás joga
A jelen ÁSZF alapján a www.nyiriandrea.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő, az átvételtől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A 14 munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.

A vevő írásban, e-mailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF “Cégadatok” fejezetében rögzített e-mail címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a vevő köteles a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett), legalább ajánlott küldeményként visszaküldeni a szolgáltató részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles a szolgáltató részére visszaküldeni.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül a szolgáltató a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. A szolgáltató jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. A szolgáltató a szállítási költséget nem téríti vissza, illetve a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet. A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termékek megrendelése esetén (lásd alább).

1.9.
Lehetőség van arra, hogy e-mailben megküldött, esetleg telefonon egyeztetett szempontok (színek, forma) alapján egyedi kérésre készítsünk ékszert a vevő részére. Ennek költsége eltérhet a webshopban látható hasonló termékektől.

Egyedi kérésre több példányban gyártott ékszer:
Amennyiben a vevő az előzetes egyeztetés során ezt kifejezetten, írásban meg nem tiltja, úgy az általa kívánt szempontok alapján megtervezett ékszerből több példány készül, amelyet az elkészültét követően megjelentetünk az webshopban a többi ékszerhez hasonló módon. Az ékszer elkészültéről e-mailben értesítjük az igénylőt.

Kizárólagos egyedi ékszer:
Amennyiben a vevő az előzetes egyeztetés során ezt kifejezetten, írásban igényli, a szolgáltató vállalja, hogy az egyeztetett módon megtervezett ékszerből egyetlen darabot készít és a megrendelést követő legalább 1 évig nem készít további darabokat a kérdéses ékszerből. Ebben az esetben az ékszer elkészítését követően a megrendelőt e-mailban értesítjük. Az 1 éves határidőt a megrendelés szolgáltató általi
visszaigazolásától kell számítani.

Egyedi kérésre, megrendelésre készült ékszer esetén a vevőt nem illeti meg az elállás joga.

1.10.
Szavatosság – Garancia
Amennyiben a webshopban megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy a szolgáltató köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni.

A szolgáltató csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha a szolgáltató az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Szolgáltató csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szolgáltató a szerelékeknek az üvegre való ragasztásának tartósságáért, a jogszabálytól eltérően 12 hónap szavatossági időt vállal. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.

Az ékszerek magas hőfokon olvadnak egésszé, mely eljárás során ellenállóvá válnak. A szerelékek tartós és időtálló ragasztóval vannak az üveghez erősítve. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a ragasztó elenged és elválik az üveg a szereléktől. Ebben az esetben a hibás terméket kijavítjuk. Szavatossági igény érvényesítésére, azaz a termék kijavítására csak a webshopban vásárolt termék esetén van mód.

A hibás termék kijavítása céljából kérjük, hogy küldjék meg részünkre a hibás terméket (az üveget és a szereléket is), továbbá a termék eredetének igazolása céljából a vásárlásra vonatkozóan kiállított számla másolatát is. Amennyiben a dokumentumokat a vevő nem tudja bemutatni, és a kijavításra visszaküldött termékről egyébként nem egyértelmű, hogy az a szolgáltató által készített termék, úgy a szolgáltató nem köteles a szavatossági igényt teljesíteni.

Amennyiben a kijavításra megküldött termékkel együtt a vevő megküldte ugyan a hivatkozott dokumentumokat, ám ezzel együtt a termékkel kapcsolatban kétség merül fel, hogy az valóban a szolgáltató által gyártott termék-e, úgy a szolgáltató jogosult a rendelkezésére álló adatok (ideértve, de nem kizárólag a webshop archív adatait) alapján igazolni, hogy a kérdéses terméket nem ő gyártotta és így a szavatossági igény
érvényesítését visszautasítani.

Amennyiben a termék vásárlásától számítva 6 hónap eltelt, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt. Abban az esetben, ha a vevő ezt nem tudja bizonyítani, úgy a szolgáltató nem köteles a szavatossági igényt érvényesíteni.

Amennyiben a termék meghibásodásával együtt a termék üveg része elvész, úgy a vásárlástól számított 6 hónapon belül a szolgáltató vállalja, hogy kicseréli a terméket annak ellenére, hogy a termék egy része hiányzik. A szolgáltató nem köteles a kicserélésre, amennyiben visszaküldött szerelék állapota alapján egyértelműen igazolható, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat miatt lett hibás (például a
szerelék jelentősen össze van nyomódva, amelyből arra lehet következtetni, hogy erős ütés érte).

Amennyiben viszont ugyanezen meghibásodás a termék vásárlását követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy szolgáltató csak akkor köteles a terméket kicserélni, ha a vevő az üveg rész hiányában is igazolni tudja, hogy a termék már a vásárláskor is hibás volt.

Amennyiben a megküldött termékre vonatkozóan a szolgáltató nem tartozik szavatossággal a fent leírtak alapján, úgy erről a vevőt tájékoztatja és a terméket a vevő költségére utánvéttel postázza vissza a vevőnek. Egyebekben, a jogos szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás és a postázás költségeit is) a szolgáltatót terhelik.

Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben, e-mailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

– levélben: 2400 Dunaújváros Kohász u. 2.
– emailben: info@nyiriandrea.hu
– telefonon: 30-400-5470 – munkanapon 9-17 óra között,

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

• megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
• jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);
• elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Hírközlési Hatóság (bővebb információt a http://www.naih.hu/ weboldalon talál);
• a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
• az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

Vitarendezés
Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfmevent=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Dunaújváros, 2017. március 18.

02

ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT

a Virtuális Asszisztens Bt. által működtetett weboldalakhoz
Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig

I. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDALAK
Jelen jognyilatkozat vonatkozik a Virtuális Asszisztens Bt. által működtetett valamennyi weboldalra, amelyeket az alábbi felsorolás tartalmaz. A weboldalak böngészésével a felhasználó kijelenti, hogy jelen jognyilatkozatot ismeri és feltételeit elfogadja.
nyiriandrea.hu
nyiriandrea.wordpress.com
uvegekszerek.hu
üvegékszer.hu
üvegékszerek.hu
uvegekszer.hu
officemenedzser.hu
virtualisasszisztens.com

II. JOGI NYILATKOZAT, WEBOLDALAK FELHASZNÁLÁSA, KÖTBÉR

1. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1.1. A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Virtuális Asszisztens Bt-nek (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információ
szerzésére használja fel.

1.2. weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

2. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT

2.1. Az I. pontban felsorolt weboldalak teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevélsorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján) és a Virtuális Asszisztens Bt, valamint Nyíri Andrea szerző jogtulajdonát képezik.

2.2. A weboldalak mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldalak tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Nyíri Andrea) írásbeli hozzájárulását adta.

Ilyen esetekben a szerző neve (Nyíri Andrea) és a forrás (az adott weboldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalomrészlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

2.3 Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott
médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban
elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan
azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft + ÁFA,
azaz napi egyszázezer magyar forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan
felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes
oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett
szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.
A bizonyításhoz közjegyzői tartalom tanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely
közokirat.

III. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK, AZOK ELFOGADÁSA, ÉS AZ ÜZEMELTETŐ JOGAI

1.1 Az I. pontban felsorolt weboldalakon történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás, valamint bárminemű ingyenes tanulmány letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

1.2 A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől, illetve az üzemeltetőtől.

1.3  A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetőjétől elektronikus üzenetet fogadjon, amelyek bizonyos esetekben az üzemeltetőnek, illetve alkalmanként a hasznos információk mellett saját, vagy üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

1.4 A nem létező e-mail címmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mail címmel, a nem teljes, valótlan adatokkal vagy a konkurens piaci szolgáltatók részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk az üzemeltető olvasóinak köréből. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

2. ADATKEZELÉS, ADATTÁROLÁS, BIZTONSÁGI MÁSOLAT

2.1 A feliratkozás önkéntesen történik.

2.2 A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által kérhető az adatmódosító linkre kattintva, vagy az adatmódosítási igénynek az ügyfélszolgálat e-mail címére történő jelzésével.

2.3 A feliratkozáskor bekért adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját, illetve esetenként üzleti partnereink hirdetéseinek küldésére használjuk. A jogosult által adott adatokat nem ellenőrizzük. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken és szoftvereinkben tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt) rendszeresen biztonsági másolatokat  képezünk és tárolunk. Az adatokat kizárólag magyarországi elhelyezésű szervereken tároljuk.

IV. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

1. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSI FELTÉTELEI

1.1 Az I. pontban felsorolt weboldalakon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

1.2 Az I. pontban felsorolt weboldalakon található valamennyi megrendelési űrlap kitöltésével és a „Megrendelés” (vagy hasonló értelmű szóval, kifejezéssel jelölt) gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A megrendelő fizetési kötelezettségének köteles határidőre eleget tenni a visszaigazoló levélben szereplő feltételeknek megfelelően. A továbbiakban az ÁSZF ide vonatkozó pontjai érvényesek.

2. DOBOZOS TRÉNINGEK ÉS KÖNYVEK SZÁLLÍTÁSA

2.1 Dobozos tréningeinket és könyveinket postai úton szállítjuk ki a befizetés megérkezését követő 7 munkanapon belül. A szállításdíjának alapjául a Magyar Posta Zrt, valamint a Foxpost mindenkor érvényes küldemény díjszabását vesszük.

2.2 A termékek és szolgáltatások gyártója, fejlesztője, a Virtuális Asszisztens Bt, valamint az értékesítéssel megbízott partnercégei fenntartják maguknak a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül (például versenyérdek ütközés miatt) elutasítsanak. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében adja fel
megrendelését.

3. SZERZŐI JOGOK, KÖTBÉR

3.1 A megrendelhető termékek és szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt állnak. A termékek és szolgáltatások a Virtuális Asszisztens Bt, valamint Nyíri Andrea szerző jogtulajdonát képezik. A termékekről, szolgáltatásokról tilos másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző, illetve a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre.

Másolat, átdolgozás, a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori árának kettőszázszorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a jogtulajdonosnak, első írásbeli felszólításra, az abban foglalt 3 vagy legfeljebb 8 napos határidőn belül.

4. PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

4.1 A Virtuális Asszisztens Bt a törvényben előírt elállási időszakon belül pénzvisszafizetési garanciát vállal az általa postázott és bontatlan csomagolásban visszaküldött tananyagokra. Felbontott oktatóanyagokra a pénzvisszafizetési garancia nem érvényesíthető. Ettől a Virtuális Asszisztens Bt egyedileg meghatározott feltételekkel eltérhet a megrendelő javára. Az egyedi feltételekről minden esetben külön írásos megállapodás szükséges.

V. KÉPZÉSEK, OKTATÁSOK

1. JELENTKEZÉS A KÉPZÉSEKRE

1.1 A képzésekre történő jelentkezés beérkezése után a regisztráció sikerességéről visszaigazoló e-mailt küldünk, amelynek végén megtalálható a díjbekérő “proforma számla”. A proforma számlán szereplő összeget a jelentkező köteles a fizetési határidőn belül kiegyenlíteni. A végszámlát a részvételi díj beérkezését követően, elektronikus úton kézbesítjük. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a bankszámlánkra, a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül töröljük. Kintlévőségeink behajtását ügyvédeink jogi útra terelve intézik, az ország egész területén.

1.2 Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg a jelentkezést visszaigazoló e-mail, célszerű felvenni a kapcsolatot ügyfélszolgálati munkatársunkkal a megadott elérhetőségek valamelyikén. A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

1.3 A részvételi díj tartalmazza a képzésre történő belépést, részvételt, a képzésen biztosított frissítők (üdítő, kávé, aprósütemény, eseti jelleggel). A résztvevő jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a képzés szervezője tárolja és további információkat küldjön számára.

2. KÉSEDELMES FIZETÉS, ADMINISZTRÁCIÓS DÍJ, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

2.1 A képzésekre való bejutás és a részvétel csak a határidőre teljesített befizetések esetén lehetséges. Ennek hiányában a jelentkező nem jogosult a tréningen való részvételre. Kivételt képez az az eset, ha a részt venni szándékozó jelentkező a tréning kezdetéig készpénzben megfizeti a tréningdíjat, valamint a díj 15 %-ának megfelelő adminisztrációs díjat, amelyről a szolgáltató a képzést követően utólag számlát küld a résztvevő részére.

2.2 Lemondási feltételek: a részvétel lemondása csak írásban (e-mailben vagy postai úton) lehetséges, legkésőbb a képzés előtt 15 nappal. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A befizetett tréning részvételi díját nem áll módunkban visszatéríteni. A tréning napját megelőző 15 nappal korábban, írásban lemondott tréningek esetén, a már kifizetett részvételi díj egy éven belül felhasználható egy következő alkalomra meghirdetett ugyanolyan, vagy bármely másik tréningre. Az újabb – ugyanolyan vagy másik – tréningre való belépés a minimum 15 nappal előre lemondott tréningek esetében díjmentes.

2.3 A tréning napját megelőző 15 napon belüli lemondás, vagy lemondás nélküli mulasztás esetén a befizetett tréning részvételi díját nem áll módunkban visszatéríteni, sem pedig a befizetett díjat másik tréning díjába beszámítani.

3. TRÉNINGJELENTKEZÉSEK ÉS TERMÉKMEGRENDELÉSEK VISSZAUTASÍTÁSA

3.1 A Virtuális Asszisztens Bt-nek joga van visszautasítani minden olyan tréningjelentkezést vagy termékmegrendelést – ideértve a már kifizetett megrendeléseket és jelentkezéseket is – , amely üzleti érdekeit sértheti (például hasonló területen tevékenykedő, konkurens, vagy annak tűnő cég megrendelése, jelentkezése esetén). A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében a Virtuális Asszisztens Bt a teljes befizetett összeget visszatéríti a befizető részére. A döntés jogát a szervező fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a résztvevő ennek ismeretében jelentkezik a képzésre.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. HIRDETÉSI FELTÉTELEK, HIRDETÉSI DÍJ

1.1 Az I. pontban felsorolt weboldalakon, a weboldalt üzemeltető cég tevékenységeivel konkurens vállalkozók, illetve cégek csak hirdetési díjmegfizetése mellett népszerűsíthetik saját termékeiket, illetve szolgáltatásaikat. Konkurens terméknek, illetve szolgáltatásnak minősül minden olyan termék, illetve szolgáltatás, amely vagy amelyhez hasonló a weboldalon feltüntetve kapható, illetve megrendelhető.

1.2 A termék vagy szolgáltatás népszerűsítése akár közvetlen, akár közvetett formában megvalósulhat, ideértve, de nem kizárólag: tanácsadás egy hozzászólónak, új téma indítása, saját szakértelem hirdetése, a Virtuális Asszisztens Bt illetve Nyíri Andrea szakértelmének  megkérdőjelezése, negatív színben történő feltüntetése, jó hírnevének megsértése, becsületsértése.

1.3 Ha a hozzászólásból működő link által, vagy egyéb formában elérhető a hozzászóló, vagy az általa képviselt vállalkozás vagy cég kínálata, az esetben a cég hirdetési díjat köteles fizetni a Virtuális Asszisztens Bt részére. A konkurens hirdetést beíró hozzászólás szerzője, illetve az általa képviselt vállalkozás vagy cég a “Küldés” gomb lenyomásával automatikusan elfogadja a hirdetési feltételeket, és vállalja a hirdetési díj
számla ellenében történő megfizetését. A hirdetési díj 80.000 Ft + ÁFA / hozzászólás.

1.4 A weboldal üzemeltetője jogosult a konkurens hozzászólást törölni, de a hirdetési díj a törléstől függetlenül esedékes. A törölt hozzászólást az üzemeltető – a vita elkerülése érdekében, ténytanúsítás céljából – elektronikusan megőrzi.

2. ILLETÉKESSÉGI NYILATKOZAT

2.1 A jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

2.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Dunaújváros, 2017. március 18.